Hiển thị một kết quả duy nhất

PHỤ TÙNG TRẠM TRỘN

Giảm tốc Băng tải

PHỤ TÙNG TRẠM TRỘN

Gối cuối ( đỉnh) vít tải

PHỤ TÙNG TRẠM TRỘN

Gối đỉnh vít tải xi măng

PHỤ TÙNG TRẠM TRỘN

Gối nhôm, gang vít tải

PHỤ TÙNG TRẠM TRỘN

Gối treo trung gian vít tải

PHỤ TÙNG TRẠM TRỘN

Gối treo vít tải

PHỤ TÙNG TRẠM TRỘN

Gối treo vít tải

PHỤ TÙNG TRẠM TRỘN

Gối treo vít tải 323

PHỤ TÙNG TRẠM TRỘN

Hộp giảm tốc băng tải HXG

PHỤ TÙNG TRẠM TRỘN

Hộp giảm tốc băng tải HXG

PHỤ TÙNG TRẠM TRỘN

Hộp giảm tốc BWY27-17-11

PHỤ TÙNG TRẠM TRỘN

Hộp giảm tốc vít tải 168

PHỤ TÙNG TRẠM TRỘN

Hộp giảm tốc vít tải 219

PHỤ TÙNG TRẠM TRỘN

Hộp giảm tốc vít tải 273

PHỤ TÙNG TRẠM TRỘN

Hộp giảm tốc vít tải 323

Hệ thống thủy lực trạm trộn

Xi lanh thủy lực cửa xả trạm trộn